6300 m2 pod inwestycję w Centrum Jabłonnej

Działka (Budowlana) na sprzedaż
3 467 000 PLN, Pow. 6 300 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
6 300 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Jabłonna , Modlińska
Numer oferty:
871540
Cena za m2:
550.32 PLN
Do sprzedania działka inwestycyjna w Centrum Jabłonnej o powierzchni 6300 m2.
Teren objęty jest MPZP, oznaczony symbolem 40 MN/U.
Front działki, częściowo zabudowany jest parterowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiórki.
Wymiary działki to nieregularny prostokąt, od ul. Modlińskiej o szerokości ok. 15 m. Dalej działka poszerza się do 30 m. Jej długość to 310 m.
Działka zaopatrzona jest w prąd, gaz, wodę i kanalizację miejską.

Wg. MPZG przeznaczenie terenu wygląda następująco:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna intensywna;
2) towarzyszące: lokale usług nieuciążliwych; drogi wewnętrzne; infrastruktura techniczna; zieleń urządzona.
Dopuszcza się lokalizowanie:
a) zabudowy: mieszkaniowej lub mieszkaniowo - usługowej w układzie wolno stojącym, bliźniaczym i szeregowym;
b) lokali usług nieuciążliwych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 40% powierzchni całkowitej budynku;
c) 1 budynku garażowego na jednej działce budowlanej, przewidzianego na maksymalnie 2 stanowiska postojowe;
d) obiektów małej architektury;
Dla terenu 40 MN/U:
- Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na 0,8
Nakazuje się zachowanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych 60%;
- Ustala się maksymalną wysokość:
a) mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej w układzie wolno stojącym i bliźniaczym: 2 kondygnacje nadziemne: 10 m;
b) mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej w układzie szeregowym: 3 kondygnacje nadziemne: 11 m;
c) zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla obszaru 40 MN/U:
a) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę w układzie wolno stojącym: 750 m2;
b) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę w układzie bliźniaczym: 500 m2;
c) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę w układzie szeregowym: 400 m2;
d) minimalna szerokość frontu działki przeznaczonej pod zabudowę w układzie wolno stojącym i bliźniaczym: 15 m;
e) minimalna szerokość frontu działki przeznaczonej pod zabudowę w układzie szeregowym: 8 m;

STAN PRAWNY
Własność z księgą wieczystą co pozwala na posiłkowanie się kredytem.

Brzmi interesująco? - Czekam na telefon.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

Nieprawidłowy adres E-mail