Willowa dzielnica Legionowa, uzbrojona działka

Działka (Budowlana) na sprzedaż
880 000 PLN, Pow. 1 480 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 480 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Legionowo , Kolejowa
Numer oferty:
478148
Cena za m2:
594.59 PLN
Działka budowlana w cichej i spokojnej dzielnicy Legionowa, dookoła zabudowa jednorodzinna.
Działka w kształcie prostokąta a o wymiarach od ulicy: 25,5m2 x 58m2. Dojazd do działki utwardzoną drogą gminną. 
Do nieruchomości dociągnięte są wszystkie media: prąd, gaz, kanalizacja, woda miejska. 
Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania symbolem MNL - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:


 1. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 2. Ustala się realizacje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 3. Ustala się zachowanie, z możliwością remontów, modernizacji i rozbudowy,
  istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 4. Dopuszcza się lokalizację usług podstawowych i nieuciążliwych wbudowanych w
  budynek mieszkalny.

 5. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń komunikacyjnych służących obsłudze zainwestowania.

 6. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze zainwestowania.

 7. Ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%.

 8. Ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 2,5 kondygnacje - 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu.

 9. Plan wyklucza lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 10. Zakazuje się lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych. 

Dla terenów wydzieleń wewnętrznych w obrębie jednostek MN ustala się :
- na działkach leśnych, które uzyskały zgodę władz leśnych na zmianę
przeznaczenia terenów leśnych na cele budownictwa mieszkaniowego -
oznaczonych na rysunku planu graficznie oraz symbolem MNL - obowiązuje:
1) zakaz podziału działek na działki o powierzchni mniejszej niż 1500 m2
2) zakaz realizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce
3) wyłączenie gruntów leśnych z produkcji (trwałego wylesienia) do 20%
powierzchni leśnej na działce i nie więcej niż 200 m2 na działkach do 1000
m2 i 300 m2 na działkach większych niż 1000 m2 z obowiązkiem
zachowania drzewostanu leśnego na pozostałej powierzchni oraz powierzchni biologicznie czynnej.

Brzmi interesująco? - zadzwoń do mnie i zapytaj o szczegóły.

Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter reklamowy i poglądowy. Informacje te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).


 
Nieprawidłowy adres E-mail